Uden for referat

Nye ansigter, friske forventninger og en smertefuld foto-seance

Nyhed billede
Klokken har ringet ind; til et nyt skoleår for både elever, forældre, lærere og skolebestyrelse!

Onsdag d. 15.8 blev årets første skolebestyrelsesmøde afholdt og det var med deltagelse af 3 nye forældrevalgte medlemmer. Stine, Rasmus og Luise deltog for første gang og blev budt velkommen af en fuldtallig bestyrelse. Der var derfor fyldt hele vejen rundt om mødebordet, da vi startede med at bruge god tid på at præsentere os; hvem vi er, hvorfor vi bruger tid på skolebestyrelsesarbejdet og hvad vi har af tanker, om året der venter.

Det var en spændende runde, hvor vi fik luftet vores forventninger både til skolelivet generelt, Rønbækskolen og ikke mindst arbejdet i skolebestyrelsen, som er et tillidsbaseret samarbejde mellem personale, forældre og ledelse.
Vi har en rigtig god skole! Hvordan fastholder vi det høje niveau og sikrer god trivsel blandt både elever og personale. Hvordan sikrer vi, at skolen kan tilbyde det bedst mulige tilbud til alle elever? Hvordan gør vi vores børn robuste til at møde verden udenfor?

Mange udfordringer venter og det skorter ikke på muligheder for drøftelser henover skoleåret.

De forældrevalgte SB medlemmer er i år repræsenteret ved 8 personer; 2 mænd og 6 kvinder, med i alt 20 børn – heriblandt 15 skolebørn fordelt ud over stort set alle årgange! I den kommende tid vil de forældrevalgte derfor have travlt med at troppe op til både egne forældremøder og de møder, hvor de repræsenterer skolebestyrelsen ved et kort oplæg.

Mødet startede med, at vi fik taget fællesbillede og nye billeder til hjemmesiden – så hvis I er i tvivl om, hvem vi er, så tjek skolens hjemmeside under fanen ”skolebestyrelse” eller klik på det lille "link" under billedet

Årets første møde rummede også en kort præsentation fra ledelsen af kommende projekter af meget forskellig art; lige fra arbejdet med at optimere udbyttet af chromobooks, opstart af specialpædagogisk team til projektuger i udskolingen… Ingen kunne efter dagens møde være i tvivl om, at arbejdet med at sikre fortsat udvikling på Rønbækskolen er højt prioriteret.

Det var således med masser af god møde-energi, at vi sagde farvel kl. 21.30.
Vel mødt på alle årgangenes forældremøder!

Ingen aktuelle opslag
  • 02-10-2018
    tur 4.C ·
    1

SFO

SSP