Uden for referat

Evaluering af Minisamfundsugen

Nyhed billede
Seneste bestyrelsesmøde bød på evaluering af endnu en veloverstået minisamfundsuge. Ugen bringer børn og voksne sammen på tværs af klassetrin og lærer børnene en hel del om, hvordan matematik og dansk anvendes i dagligdagen. I kasinoet kan hele ugens løn eksempelvis formøbles eller måske fordobles – alt imens matematikken sniger sig ind i af bagvejen.
Ved afslutningsarrangementet havde endnu en bod sneget sig ind på skolens område. Her stod skolebestyrelsen for første gang nogensinde for at reklamere for bestyrelsens arbejde og forhåbentligt rekruttere nye medlemmer. Der er valg den 17. maj 2018. Bevæbnet med kaffe og cookies lykkedes det at komme i snak med en god flok forældre, som samtidig fik mulighed for at svare på en lille konkurrence om, hvad skolens værdigrundlag er. Svarmulighederne var A. Nærvær, Fællesskab og Faglighed B: Selvbestemmelse, Medbestemmelse og Solidaritet og C. Charme, Selvtillid og Lækkert hår. Det rigtige svar var B og konkurrencen blev vundet af Ann Vibe.
Ingen aktuelle opslag
  • 22-01-2018
    19:00-22:00
    Skolebestyrelsesmøde ·
    1

SFO

SSP