Kære forældre

Vi oplever flere og flere elever, der medbringer, eller som ønsker at medbringe deres egen bærbare computer i undervisningen.

Vi har drøftet dette behov i skolebestyrelsen, og vi vil som skole gerne støtte op om, at eleverne har denne mulighed, da brug af computer bliver en mere og mere integreret del af undervisningen.

At medbringe sin egen computer giver imidlertid udfordringer for eleven i forhold til at kunne opbevare den på et sikkert sted i pauserne og samtidig sikre, at den bliver opladet.

Denne udfordring har vi nu løst, i det vi har indgået en aftale med firmaet Fournaise-Thomsen, der tilbyder elever via deres forældre at leje et aflåseligt elevskab med indlagt strømstik til en lejepris fra 14,-kr. pr. måned.

Skabet bliver forsynet med en kodelås og kan rumme både bøger, computer og andre værdgenstande og opstilles i det område, hvor den enkelte elev har sin klasse.

I første omgang bliver dette tilbud givet til elever fra 4. til 9. årgang.

I forhold til forsikring, så er det familiens egen forsikring, der skal dække tyveri, mens det er skolens forsikring, der dækker i tilfælde af brand.

Har dette jeres interesse, så læs vedhæftede link, der beskriver muligheden og betingelserne for at leje et elevskab.

 

Link: Elevskabe