Procedure for elevrådsarbejdet

 

Elevrådet

Skolens elever har ret til medbestemmelse gennem elevrådsrepræsentanterne, der ligesom et repræsentativt demokrati er valgt af klassen. Valgperioden er et år. Der er mulighed for genvalg i to på hinanden følgende valgperioder.

Elevrådsrepræsentanterne debatterer relevante emner fra klasserne.  De kan foreslå tiltag til skolens ledelse, til skolebestyrelsen, samt til lærerne. Elevrådet melder gennem kontaktlæreren tilbage til skolens ledelse med deres ønsker, behov og ideer, sådan at undervisningsmiljøet og elevernes trivsel på skolen styrkes. Det er således elevrådets formål at varetage elevernes interesser, styrke elevernes indflydelse på skolen og i undervisningen og fremme samarbejdet mellem elever, lærere, forældre, skolens ledelse og de kommunale myndigheder.

Alle på skolen har et medansvar for at udvikle og højne elevrådsarbejdet, således at vi har et synligt og progressivt elevråd, der er med til at øge elevernes trivsel på vores skole.

De tre elevråd

Til elevrådet vælges to repræsentanter fra hver klasse, samt en suppleant, der træder ind, hvis en repræsentant er fraværende. For at kunne blive valgt til elevrådet, skal du have lyst til at deltage aktivt i elevrådet og være villig til at give afkald på en time i ny og næ og indgå aktivt i følgende arbejde:

  • At være i elevrådet indebærer, at man er klar til at være aktiv, og at man repræsenterer elevrådet i skolebestyrelsen og på skolen
  • Man skal være aktiv og deltage mundtligt på møderne
  • Man skal kunne lytte til andre og anerkende andres synspunkter
  • Man skal turde at stille sig op foran andre og tale og kunne forklare sine egne meninger og holdninger
  • Man skal være et godt forbillede for andre elever.
  • Man skal kunne formidle information mellem sin klasse og elevrådet

 

Når repræsentanterne er valgt (se elevrådsvedtægter for Rønbækskolen), vælges der for det store elevråd: en formand og en næstformand. Til det mellemste elevråd vælges en formand, en næstformand og en sekretær. For det lille elevråd vælges en formand og en næstformand.

Arbejdet i elevrådet

Elevrådets medlemmer skal deltage aktivt i elevrådsmøderne, der afholdes en til to gange om måneden. Formanden og næstformanden har derudover mulighed for at deltage i landskonferencer, weekendkurser eller endagskurser med fokus på elevrådsaktiviteter. Den mulighed har vi pga. vores medlemskab i DSE Danske Skoleelever.