Samværsaftaler på Rønbækskolen

 

Overordnet om samvær på Rønbækskolen:

 • Rønbækskolen skal være et rart sted at være for alle.

 • Vis hensyn til andre, skolen og skolens materiel.

 • Eleverne inddrages i udarbejdelsen af skolens samværsaftaler.

 • Lærere/pædagoger spiser sammen med eleverne fra 0. – 6. kl.
   
 • Skolebiblioteket er et stillerum.
 • Rulleskøjter, skateboard og cykler må kun anvendes til og fra skole, med mindre anvendelsen sker som led i en skoleaktivitet.

 

Frikvartere:

 • I pauser og frikvarterer må alle elever færdes på hele skolens område. De enkelte afdelinger har dog deres primærområder, og besøger man disse er det med særlig hensyntagen til primærbrugerne. I snevejr må man dog kun opholde sig på årgangens egne primærområder (se bilag nedenfor)

 • Elever må kun forlade skolens område i frikvartererne efter særlig aftale.

 • Man færdes roligt indendørs; eksempelvis foregår boldspil udendørs.

 

Konsekvenser ved gentagne brud på skolens samværsaftaler – og afhængig af forseelsen kan

 • Eleven blive sendt udenfor at lege.

 • Eleven for en periode blive forment adgang til området. Periode aftales med kontaktlæreren.

 • Tingene konfiskeres. Afhentning aftales konkret i situationen.

 

 Samværsaftaler på team- og afdelingsniveau:

 • Teamene har ansvaret for, at eleverne inddrages i samværsdebatten både på afdelings-, klasse- og elevrådsniveau.

 • Teamene organiserer og træffer selv aftaler omkring frikvarterer og pauser/spisning.

 • Teamene laver konkrete oprydningsaftaler i fællesrum og klasser.

 • Teamene aftaler konkrete ude- og indeordninger.

 • Aftaler og plan over fordeling af udeomåder synliggøres - også for lærere/pædagoger og elever, der ikke er primærbrugere i afdelingen.

   

Normal praksis:

På forældremøder og gennem forældrebreve orienteres hjemmene om relevante aftaler på såvel klasse-, årgangs- som afdelingsniveau.

 

Revideret i MED 14.06.11

Revideret i LMU 16.01.17