Rønbækskolen værdigrundlag


Mission
Vi skaber rammer og strukturer, så vores elever kan udvikle sig til livsduelige mennesker i sociale fællesskaber, hvor læringsmiljøet er tilpasset den enkelte elevs kompetencer og udvikling.


Vision
Elevens udvikling og læring er socialt forankret i fællesskaber med betydningsfulde andre.
Eleverne skal ikke blot kvalificere sig til at begå sig i samfundet, men også til at begå sig i livet.
 

Rønbækskolens værdigrundlag:

  • Selvbestemmelse – at kunne se eget værd, muligheder og potentialer samt at træffe gode valg
  • Medbestemmelse – at kunne samarbejde og respektere egne og andres kompetencer samt at kunne indgå kompromiser og træffe fælles beslutninger
  • Solidaritet – at kunne og ville forstå og forholde sig til sine medmennesker på en nysgerrig, åben og accepterende måde 

Udviklingssyn
Ligesom kroppen har brug for fysisk ilt og næring for at fungere, så har selvet brug
for psykologisk ilt for at udvikle sig. 

 

Dannelsesideal
Vi arbejder med at afdække og udvikle barnets og den unges tilværelseskompetencer, udfordringer og interesser indenfor områderne kvalificeret selvbestemmelse og almen dannelse.

  • Videns kompetence – noget bestemt at lære
  • Social kompetence – at lære sammen med andre
  • Selvvurderings kompetence – mange måder at lære på
  • Værens og oplevelseskompetence – lyst til at lære